Træfældning

Hos EnToTræ.Nu har vi den fornødne uddannelse og erfaring. Der er mange elementer i en fældning af et træ, F.eks. omgivelserne omkring træet, trækronens udformning og træets generelle tilstand. Vi kan løse de fleste opgaver – også de svære.
Så overlad trygt denne opgave til os. Få et gratis og uforpligtende tilbud på netop dit træ.

Grundighed

Ordentlighed

Tryghed for kunden

Vi benytter forskellige teknikker for at få træerne sikkert ned.

Nedenfor er oplistet nogle eksempler herpå

Træfældning fra jorden

Hvis terrænet omkring træet tillader det, så fælder vi træet i sin fulde længde. Det er typisk muligt i haver eller grønne områder, hvor der ikke er fare for bygninger eller andre forhindringer. Samt hvis træet ikke er hårdt plaget af råd- eller svampeskader.

Sektionsfældning 
(Topkapning)

I de tilfælde, hvor området omkring træet ikke tillader en fældning fra jorden, benytter vi erhvervsmæssig træklatring. Det benytter vi internationalt godkendt klatreudstyr til at klatre op i træet og skære det ned i mindre stykker. Dette kaldes også skånsom træfældning, da det ikke belaster omgivelserne i samme grad, som når træet ligges ned i fuld længde.

Nedfiring

Ved særligt store træer, eller træer, hvor grene når ind over andre objekter (drivhuse, garager mv.) nedfire vi de objekter, der kan udgøre en risiko for det omkringliggende miljø. Med nedfiringsteknikkerne, vi benytter, sikre vi os, at objekterne lander præcis, der hvor vi have dem til at lande – f.eks på en trailer.

Lift

Hvis træet er i dårlig stand, som følge af svamp, rådskader eller andet, der gør det uforsvarligt at klatre op i. Benyttes der evt. en lift, der hvor det er muligt.

Akut træfældning

Efter en storm kan der være sket skader, som gør, at der er akut brug for at få fjerne en stor gren, måske et helt træ er væltet foran bilen og skal fjernes. Eller andre akutte situationer. Så rykker vi ud på alle tider af døgnet. Dog vanskeliggøres arbejdet i mørke. NB. Akut udrykning er lig med en merpris, der typisk bliver afregnet pr. løbende time.

Stubfræsning

Når træet er fældet, er der træstubben – den synlige del af træet (over terræn) og rodnettet tilbage. De største af rødderne, samt træstubben kan fjernes ved brug af en stubfræser. Ved stubfræsning forkortes tiden, indtil genplantning er muligt. Typisk, kan vi få maskinen ind alle steder, bare der er en havelåge eller anden adgang.

Træflis

Det grenaffald der typisk bliver tilbage efter en fældning. Kan laves om til træflis, som kan strøs ud i haven , i bede eller andre steder, da træflisen er ukrudtshæmmende og giver næring i til blomster og krydderurter.