Træpleje og Beskæring 

EnToTræ.nu er specialister i træpleje og beskæring af træer. Ved besigtigelse af træet, kan vi vejlede om den bedste løsning til jer. Og forhåbentlig få lov til at stå for opgaven, så træet fremover vil fremstå sundt og pænt.

For at lave en god beskæring kræver det ofte at vi klatre i træet. Her benytter vi os af erhvervsmæssig træklatring, der er en skånsom metode, til at komme rundt i træet. Vi tilstræber altid at efterlade et træ uden skader. Beskæring af træer er mange ting, herunder har vi beskrevet nogle forskellige typer beskæring, som vi bl.a. udfører.

Grundighed

Ordentlighed

Tryghed for kunden

Træbeskæring

kræver næsten altid klatring for at løse opgaven uden at skade træet. Det ligger os meget på sinde at være blandt de førende indenfor klatring. Derfor bliver vi ved med at videreuddanne os, og holde os ajour med de nyeste teknikker. Af samme grund deltager vi også i Danmarks Mesterskaberne i træklatring.

Opstamning

Her bortskæres de nederste grene med henblik på at løfte kronen. Det er vores anbefaling at kronen udgør ca. 2/3 dele af træets højde, for at træet fremstår harmonisk og pænt. bedst muligt. En opstamning kan give mere lys i haven, give bedre overbliksforhold til trafikkanter, give bedre plads på fortov osv.

Risikobeskæring

Formålet med en risikobeskæring er at bevare træet i sund stand. Beskæringen udføres typisk med fokus på at fjerne døde eller syge grene, eller grene der kan udgøre en anden risiko for træet. Med henblik på at bevare træet i en sikker og sund tilstand.

Kroneudtynding

Her beskæres træet indefra fra stammen, hvor vi fjerner et antal grene for at give mere luft og lys i trækronen. Typisk vil det væres de mindre og nyere grene der fjernes. Ved udtynding fjerner vi ca. 5-20% af kronen, så vi ændrer ikke på udseende eller form.

Kronereduktion

Er en beskæringsform, hvor man reducerer omfanget af kronen, samtidig med at man bevarer træets naturlige form. Dvs. at vi kan ændre på træets form og udtryk.

Denne beskæring kræver, at savføreren har et højt fagligt niveau, fordi der er fare for at skade træet.

Styning

Er den mest aggressive form for beskæring, hvor kun stammedele står tilbage efter beskæringen.

Kan gøres på almindelige løvtræer, hvor de nyeste skud skæres helt ned. Styning foretages helst om vinteren.

Hvornår skal mit træ beskæres ?

Afhængig af trætype og beskæringsformål, så kan man beskære træer året rundt. Vi anbefalers dog at de fleste beskæringer foregår i sommerhalvåret, mens der er masser af aktivitet i træet og det knobskyder og derfor har mulighed for at reagere på de indgreb man påfører træet under en beskæring. Der er dog også mange, som får beskåret deres træer om vinteren. Det skyldes, at man i denne periode bedre kan se kronens form og struktur, fordi at træet står uden blade. Beskæring bør undgås omkring løvspring og igen omkring løvfald, når bladenes energi skal oplagres i træet.

HUSK

Det er muligt at få fradrag for beskæring af træer efter SKATs regler om servicefradrag.

Almindeligt havearbejde såsom græsslåning, klipning af hæk, lugning af ukrudt, beskæring af buske og træer. Er alt sammen omfattet af servicefradrag Der gives ikke fradrag træfældning eller fjernelse af væltede træer.